sobota 12. decembra 2009

Apple vs. Nokia - Apple vracia úder

Pred mesiacom a pol Nokia žalovala Apple za to že porušuje ich 10 patentov, dnes sa situácia obracia a Apple žaloval Nokiu za porušenie ich 13 patentov.
Len dodám že Nokia žiadala za porušenie patentov až 1 miliardu dolárov.

 

 

 

 

 

 

 

 
Patenty, ktoré porušuje Apple :
 • Dátový prenos v rádiovej telefónnej sieti 
 • Spôsob a zariadenie na prenos reči v mobilných komunikačných systémoch 
 • Syntetizátor hlasu používajúce post-processing pre zvýšenie kvality syntetizovanej reči 
 • Dátový prenos v mobilnej telefónnej sieti
 • Zasielanie správ merania v telekomunikačnom systéme
 • Prístupový kanál pre obmedzený prístup meškania v telekomunikačnom systéme
 • Spôsob šifrovania dát v dátovom rádiovom prenose
 • Kontrola integrity v komunikačnom systéme
 • Podávanie správ o výsledkoch meraní v bunkovom komunikačnom systéme
 • Systém pre zabezpečenie šifrovanej komunikácie po odovzdanie k inej bunke
 

 Patenty, ktoré porušuje Nokia:

 • Patent č 5,634,074: Vstupné / výstupné zariadenie sa identifikuje počítačom cez sériové rozhranie a potom je počítačom konfigurované  
 • Patent č 6,343,263 B1: Systém na spracovanie sériovo prenášaných dát v reálnom čase
 • Patent č 5,915,131: Spôsob a zariadenie pre ovládanie vstupných / výstupných príkazov za uplatňovanie samostatných rozhrania pre samostatné služby
 • Patent č 5,555,369: Metóda tvorby balíčkov pre "pointer-based" počítačový systém
 • Patent č 6,239,795 B1: Vzor a farebná štruktúra v grafickom užívateľskom prostredí
 • Patent č 5,315,703: Objektovo orientované oznámenia rámcového systému
 • Patent č 6,189,034 B1: Metóda a zariadenia pre dynamické spúšťanie telekonferenčných aplikácie po doručení výzvy
 • Patent č 7,369,381, B2: Spôsob pohybu zoznamov a listovanie dokumenty, spôsob zväčšovanie a rotácie na dotykovom displeji
 • Patent č RE 39, 486 E: Rozšíriteľné, vymeniteľné sieťové komponenty systému
 • Patent č 5,455,854: Objektovo orientovaný telefónny systém
 • Patent č 7,383,453 B2: Úspora elektrickej energie tým, že sa zníži napätie dodávané tej časti procesora, ktorá spracováva inštrukcie
 • Patent č 5,848,105: GMSK signálové procesory pre lepšiu kvalitu a kapacitu komunikácie
 • Patent č 5, 379,431: Rámcová boot-architektúra pre rýchle spustenie programu

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára