štvrtok 10. decembra 2009

Klávesové skratky na Nokiach S60


Klávesové skratky pri prezeraní webu:


• Stlačením 1 otvoríte záložky

• Po stlačení tlačidla 2 môžete na aktuálnej stránke vyhľadať kľúčové slová

• Stlačením 3 sa vrátite na predchádzajúcu stránku

• Stlačením 5 otvorte zoznam všetkých otvorených okien

• Stlačením 8 zobrazíte náhľad aktuálnej stránky. Ďalším stlačením 8 tlačidla stránku zväčšenie a zobrazíte požadovanú časť stránky.

• Po stlačení tlačidla 9 zadáte novú webovú adresu

• Stlačením 0 prejdete na úvodnú stránku

• Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie stránky, Stlačte # alebo *

Skratky v editore obrázkov:


• Ak chcete snímku zobraziť na celej obrazovke, stlačte tlačidlo *. Pre návrat do normálneho zobrazenia stlačte znovu tlačidlo *

• Na otočenie obrázku vpravo alebo vľavo stlačte 3 alebo 1

• Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie, stlačte 5 alebo 0 (mne na N82 to funguje pri tlacidle +-hlasitosti (zoomu) takze je to lepsie na landscape rezime )

• Pre pohyb zväčšeným obrázkom stlačte navigačné tlačidlo hore, dole, vpravo alebo vľavo.

Skratky v prezentáciách:

- Ak ho chcete zväčšiť, stlačte 5, pre zmenšenie stlačte 0

- Na otočenie obrázka o 90 stupňov po alebo proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo 1 alebo 3

- Na otočenie obrázka o 45 stupňov stlačte tlačidlo 7 alebo 9

Úprava textu a zoznamov:


• Ak chcete označiť položku v zozname, vyberte ju a stlačte súčasne tlačidla so symbolom tužtičky a stred joysticku

• Ak chcete označiť niekoľko položiek v zozname, podržte stlačené tlačidlo tužtičky a súčasne stlačte tlačidlo joysticku nahor alebo nadol. Ak chcete ukončiť výber, uvoľnite tlačidlo joysticku a potom uvoľnite tlačidlo tužtičky.

• Ak chcete kopírovať a vkladať text, podržte stlačené tlačidlo tužtičky a súčasným stlačením tlačidla joysticku doľava alebo doprava zvýrazníte text. Ak chcete skopírovať text do schránky, stále držte tlačidlo tužtičky a vyberte možnosť kopírovať. Pre vloženie textu do dokumentu, podržte stlačené tlačidlo tužtičky a vyberte možnosť vložiť.

-u novších modelov je nahradená tužtička symbolom #. ( napr. N82, 6120, E51 atd.)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára